Naar inhoud

Administratie

Administratie Administratie
Complexe instituties zijn een prominente kenmerk van Belgische administratie. Het is niet gemakkelijk te weten wie voor wat verantwoordelijk is. Het gehandicaptenbeleid valt onder de bevoegdheid van verschillende bestuursniveaus. Het federale niveau, het regionale niveau, het communautaire niveau, etc. maar soms ook het gemeentelijke niveau. Drie grote administraties zijn verantwoordelijk voor het beheer van deze verschillende bevoegdheden.

Actie 89: Voortzetten van bewustmakingsactiviteiten en versterken van daarmee verband houdende oplei

Deze maatregel bestaat uit voortdurende inspanningen om het personeel bewuster te maken en om de opleiding van HR-managers en administrateurs op het gebied van gehandicaptenvraagstukken en de hun ter beschikking staande integratie-instrumenten te versterk

Actie 88: Preventie tot een managementvereiste maken en collectieve waakzaamheid betrachten

Bij de dagelijkse organisatie van het werk moet de plaatselijke manager rekening houden met de bijzondere situatie van elke persoon en ervoor zorgen dat de organisatie van de arbeidstijd wordt aangepast aan de gezondheid van de gehandicapte werknemer.