Naar inhoud

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid Toegankelijkheid
Toegankelijkheid voor personen met een handicap is het geheel van voorwaarden die moeten worden toegepast om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot en te profiteren van dezelfde diensten, producten, infrastructuren en technologieën als anderen.
Toegankelijkheidswetgeving bevordert inclusie en diversiteit, en zorgt ervoor dat mensen met een handicap niet worden gemarginaliseerd of uitgesloten. Dit gebeurt in de vorm van toegankelijkheidsnormen waarmee rekening wordt gehouden bij de bouw van gebouwen en infrastructuur. Er zijn ook bureaus die gespecialiseerd zijn in de integratie van deze normen bij de bouw of renovatie van gebouwen. Autonomia heeft ook honderden producten geïdentificeerd voor zowel het interieur als het exterieur die de toegankelijkheid (toegang, circulatie, gebruik) bevorderen. Wij nodigen u uit om deze producten te ontdekken. Zij omvatten: bedden, steungrepen, openings- en sluitingsinrichtingen voor ramen en deuren, sanitair en kranen, liften, hellingbanen, enz.
Lijst van de producten6