Naar inhoud

Vrijetijdsbesteding

Vrijetijdsbesteding Vrijetijdsbesteding
Vrije tijd, ontspanning en de mogelijkheid om deel te nemen aan recreatieve activiteiten zijn belangrijke elementen voor de sociale integratie van mensen met een handicap. Maar voordat de wil tot vrijetijdsbesteding ontstaat, is het van essentieel belang te weten wat er bestaat en wat er te doen is, met wie contact moet worden opgenomen. Er bestaan verenigingen, groepen en initiatieven, wij zijn slechts het relais waardoor de twee elkaar kunnen ontmoeten en zo de gewenste vrijetijdsbesteding kunnen beoefenen. Alles is mogelijk, u hoeft het slechts te weten om het te durven doen.

Docks Bruxsel verbetert de toegankelijkheid van het winkelcentrum voor mensen met beperkte mobilitei

Docks Bruxsel heeft samengewerkt met een gespecialiseerd adviesbureau om het winkelcentrum toegankelijker te maken voor personen met beperkte mobiliteit. Dit heeft geresulteerd in verschillende verbeteringen, zoals extra parkeerplaatsen voor personen met

Bibliografieën

Lijst van de producten9