Naar inhoud

Training / opleiding

Training / opleiding Training / opleiding
Onderwijs is een eerste stap naar meer inclusiviteit en een meer stabiel en geruststellend leven. Het is de fundamentele pijler van een succesvolle levensverloop. Het is belangrijk dat kinderen met een handicap alle kansen krijgen om zo vroeg mogelijk onderwijs te volgen in een omgeving die aangepast is aan hun intelligentie en hun behoeften. Kinderen met een lichamelijke handicap hoeven bijvoorbeeld niet in het speciaal onderwijs terecht te komen, als zij later naar het regulier onderwijs en zelfs de universiteit kunnen gaan. Dit thema heeft als doel om het mogelijk te maken voor ouders om de juiste keuzes te maken en om aan mensen van elke leeftijd informatie te verstekken over toegankelijke of originele opleidingscentra en om aan iedereen een egalitaire toegang te bieden aan de opleidingen.

Personen met een beperking in staat stellen een rol te spelen in de opleiding van professionals

Paralysie Cérébrale France heeft besloten een origineel en experimenteel opleidingsproject uit te voeren in een vorm die lijkt op die van een actieonderzoek. Het wil mensen met een beperking in staat stellen toekomstige verzorgers op te leiden.

Bibliografieën

Lijst van de producten1