Naar inhoud

Visuele beperking

Visuele beperking

Een visuele handicap is een zintuiglijke handicap omdat het een van onze vijf zintuigen, het gezichtsvermogen, aantast. Dit zintuig bestaat uit verschillende functies, zoals de gezichtsscherpte, of de precisie van het gezichtsvermogen, uitgedrukt in fracties (10/10, 1/20, ...), het gezichtsveld, of het deel van de ruimte dat wordt waargenomen, uitgedrukt in hoekgraden, of het kleurenzicht. Er is ook het zien van contrasten of oculaire motiliteit, of oogbewegingen.

Het gezichtsvermogen kan op verschillende niveaus worden aangetast, zoals het oog, het orgaan van ontvangst, de oogzenuw, het orgaan van overdracht van de visuele boodschap of de hersenen, het orgaan van verwerking van de visuele boodschap (perceptie, sensomotorische respons, cognitie). Mensen met een ernstige visuele handicap of gedeeltelijke blindheid gebruiken nog steeds hun gezichtsvermogen, maar de meesten van hen moeten gebruik maken van de compenserende palliatieve technieken die essentieel zijn voor mensen met totale of bijna totale blindheid. Deze omvatten het gebruik van de andere zintuigen, geheugen, het leren van communicatieve vaardigheden, lezen en schrijven...

Actie 88: Preventie tot een managementvereiste maken en collectieve waakzaamheid betrachten

Bij de dagelijkse organisatie van het werk moet de plaatselijke manager rekening houden met de bijzondere situatie van elke persoon en ervoor zorgen dat de organisatie van de arbeidstijd wordt aangepast aan de gezondheid van de gehandicapte werknemer.
Party
le jeu. 20 avril 2023

Inspiratiedagen Zorgzame Buurten

Op die studiedagen worden lokale besturen en welzijns- en zorgorganisaties uitgenodigd om (verder) kennis te maken met Zorgzame Buurten. Noteer de data en locaties alvast in uw agenda. Inschrijven kan vanaf 9 maart.20 april: Limburghallen - Genk, Limburg

Bibliografieën

Lijst van de producten397