Naar inhoud

Gezondheid

Gezondheid Gezondheid

Helaas is de opvang van gehandicapten in gezondheidsstructuren problematisch. Door een gebrek aan toegankelijkheid van de ziekenhuisomgeving, een gebrek aan opleiding en een gebrek aan procedures wordt er niet specifiek rekening gehouden met handicaps. Er bestaan echter voorbeelden van goede praktijken, maar die worden zelden onder de aandacht gebracht. Deze thematische pagina wil dit probleem oplossen door goede voorbeelden te geven en onaanvaardbare praktijken aan de kaak te stellen.

Bibliografieën