Naar inhoud

Levenssfeer

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Autonomia vzw volgt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. De persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt in het kader van een verzoek om informatie of een aanvraag van documenten, wordt gecontroleerd door Autonomia vzw. Deze informatie wordt enkel gebruikt om aan uw verzoeken te voldoen en om een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Bovendien wordt deze informatie uitsluitend gebruikt door Autonomia vzw en wordt ze noch doorgegeven noch verkocht aan derden.