Naar inhoud

Discriminatie op het werk: de verplichting om gehandicapte werknemers in dienst te nemen

Onder invloed van het Europees recht wordt het non-discriminatierecht steeds belangrijker in de arbeidsverhoudingen.
De verboden discriminerende maatregelen zijn niet exhaustief gedefinieerd in het Arbeidswetboek; zij kunnen betrekking hebben op de aanwerving, de prestaties of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het wetsontwerp ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders, dat op 16 februari 2022 definitief door het Parlement is aangenomen, voegt daaraan toe dat discriminatie ook betrekking kan hebben op de arbeidsduur en de prestatiebeoordeling. Artikel L. 1132-1 van het Arbeidswetboek somt meer dan 20 gronden voor discriminatie op. Deze lijst, die regelmatig door de wetgever wordt aangevuld, is strikt gereglementeerd. Slachtoffers en getuigen van discriminatie, alsmede klokkenluiders, genieten een beschermende wettelijke regeling. Het bovengenoemde wetsvoorstel verruimt de definitie van deze laatsten en versterkt hun bescherming. Voor civiele vorderingen die kunnen worden ingesteld door slachtoffers, maar ook door vakbonden of verenigingen, gelden specifieke regels, met name wat verjaring betreft. Bij een geschil wordt de bewijslast omgekeerd ten gunste van de werknemer. Speciale kwestie: verplichting om gehandicapte werknemers in dienst te nemen Ondernemingen met ten minste 20 werknemers moeten voldoen aan een verplichting om gehandicapte werknemers in dienst te nemen. Deze verplichting kan worden vervuld door de rechtstreekse tewerkstelling van deze werknemers, door de uitvoering van een goedgekeurde collectieve arbeidsovereenkomst ten gunste van gehandicapte werknemers of door de betaling van een bijdrage. De wet van 5 september 2018 heeft het systeem hervormd. De Urssaf heeft het uitstel aangekondigd van de verplichte aangifte van tewerkstelling van gehandicapte werknemers voor het jaar 2021. De jaarlijkse aangifte en betaling van de bijdrage moeten dus op de DSN van april 2022 aan Urssaf worden gedaan.


  • Editeur : LIAISONS (8 mars 2022)

  • Langue : français

  • Livre de poche : 98 pages

  • ISBN-10 : 2371482196

  • ISBN-13 : 978-2371482197