Naar inhoud

Je moet moedig zijn

Verhalen en gebieden van ondernemers met een handicap

Hoe ervaren mensen met een beperking hun conditie als ondernemer?
Ten eerste heeft dit boek tot doel de professionele omstandigheden van ondernemers met een handicap beter te begrijpen en uit te leggen door inzicht te krijgen in hun achtergrond, hun ondernemersecosysteem en hun relatie met het territorium.
Het wil deze ondernemers ook zichtbaar maken op intellectueel, politiek, economisch en mediagebied. Het heeft de neiging om het bewustzijn van handicaps en ondernemerschap te vergroten bij politieke besluitvormers, operationele actoren, het grote publiek en de wetenschappelijke gemeenschap.
Om aan deze doelstellingen te voldoen, voerden de auteurs origineel onderzoek uit bij 20 ondernemers met motorische en zintuiglijke beperkingen. Het probeert het fenomeen van ondernemers met een handicap te begrijpen door de disciplines managementwetenschappen, sociologie en aardrijkskunde te combineren.