Naar inhoud

Financiële steun voor tekstverwerkingssoftware

Tekstverwerkingssoftware stelt gehandicapten in staat een computer te gebruiken om geschreven documenten zoals brieven, krantenartikelen, facturen, enz. te schrijven, te corrigeren en af te drukken.

VOOR WIE?
Mensen met een erkende handicap die ernstige moeilijkheden hebben met schrijven.

WAT
Een financiële bijdrage van de AVIQ beperkt tot : EUR 1.415,00 plus BTW voor tekstverwerkingssoftware.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- Belg zijn of gelijkgesteld zijn met een Belg of 5 jaar onafgebroken in Franstalig Wallonië wonen;
- Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.


SPECIFIEKE VOORWAARDEN
- De aanvrager heeft ernstige moeilijkheden (minimum kwalificatiecode 3) om te schrijven.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 4.3 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

WIE TE CONTACTEREN
Het gewestelijk kantoor van de AVIQ waarvan u afhankelijk bent.