Naar inhoud

GTB

vzw

Info


9000 Gent
België
Modifié le  08.02.2022

Beschrijving

GTB helpt jaarlijks meer dan 10.000 klanten om werk te vinden en te houden. Ze ondersteunen ook werkgevers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers.

GTB - het Gespecialiseerd Team Bemiddeling - helpt mensen in kwetsbare situaties, in het bijzonder mensen met een beperking of een gezondheidsprobleem, om werk te vinden en te houden. Ze ondersteunen ook werkgevers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers.

Samenwerking is voor hen cruciaal, in de eerste plaats vanzelfsprekend met werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Maar GTB heeft ook een unieke, inclusieve samenwerking met VDAB. In de lokale werkwinkels werken hun medewerkers schouder aan schouder met hun collega’s bij VDAB.

Verder kunnen ze rekenen op een sterk partnerschap van gespecialiseerde diensten, zoals de Gespecialiseerde centra voor Opleiding en Begeleiding (GOB), bedrijven in de sociale economie, diensten in de geestelijke gezondheidszorg, artsen, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, werkgeversfederaties, vakbonden, gebruikersorganisaties, OCMW, CAW, RIZIV enzovoort.

Heb je meer informatie nodig ? Die vind je op hun website