Naar inhoud

5 belangrijke aspecten over seksueel misbruik van mensen met een handicap

Volgens de Verenigde Naties krijgen meisjes en vrouwen met een handicap tien keer meer te maken met seksueel geweld dan hun valide leeftijdsgenoten.

15% van de wereldbevolking leeft met een handicap. Zij blijven echter onzichtbaar in de overheidsstatistieken. Volgens een studie van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) worden gehandicapte meisjes en vrouwen in deze 15% tien keer meer met geweld geconfronteerd dan hun valide leeftijdsgenoten. Meisjes met cognitieve handicaps zijn bijzonder kwetsbaar voor seksueel geweld.

Om dit te bestrijden, moeten we er eerst over leren. Hier zijn vijf dingen die je moet weten over seksueel geweld tegen mensen met een handicap.

In de eerste plaats begint de discriminatie van gehandicapte vrouwen al bij de geboorte. Gehandicapte meisjes hebben minder kans op gezondheidszorg of hulpmiddelen dan gehandicapte jongens, en routinematig wordt hun de toegang tot onderwijs en beroepsopleiding ontzegd, waardoor zij als volwassenen kwetsbaar worden voor sociale uitsluiting en armoede. De arbeidsparticipatie van vrouwen met een handicap bedraagt wereldwijd namelijk 19,6%, terwijl dit voor mannen met een handicap 52,8% is (UNFPA, 2018).

Bovendien lopen meisjes en jonge vrouwen met een handicap de grootste kans om seksueel te worden misbruikt. Een studie in Australië laat weten dat vrouwen met een handicap drie keer meer te maken krijgen met seksueel geweld dan vrouwen zonder handicap (UNFPA, 2018). Misbruikers weten dat ze er alleen voor staan en dat ze weinig risico lopen om betrapt of gestraft te worden.

Bovendien kan geweld tegen gehandicapte meisjes vele vormen aannemen: pesterijen op school, fysiek geweld van verzorgers, gedwongen sterilisatie of aversietherapie. Er is ook een groter risico voor deze vrouwen om verhandeld te worden voor seks, omdat ze als "ongewenst" kunnen worden beschouwd (UNFPA, 2018).

Ten tweede wordt vrouwen met een handicap het recht ontzegd om zelf over hun seksualiteit te beslissen. Zij lopen meer kans op gedwongen abortussen en sterilisaties en op SOA's. Gebrek aan autonomie en toegang tot gezondheidsdiensten en seksuele voorlichting verhinderen hen een gezonde en beschermde seksualiteit te beleven.

Ten slotte dragen mythen en stereotypen over vrouwen met een handicap bij tot hun kwetsbaarheid. Deze kunnen ertoe leiden dat gezinnen hun gehandicapte kind verbergen of uitsluiten van school en hun gemeenschap, voornamelijk in Kameroen, Ethiopië, Senegal, Oeganda en Zambia (UNFPA, 2018).