Naar inhoud

GRIP vzw

vzw

Info


1030 Bruxelles
België
02/214.27.60
Modifié le  08.02.2022

Beschrijving


GRIP is de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. De organisatie werd opgericht in 2000 door mensen met een handicap. Ook vandaag staan ervaringsdeskundigen aan het roer van de organisatie. GRIP streeft naar gelijke rechten en gelijke kansen en komt op voor een inclusieve samenleving. GRIP wil inclusie realiseren op verschillende levensdomeinen. We versterken het recht op inclusief onderwijs. We komen op voor
betaald werk, voldoende inkomen en een toegankelijke en betaalbare woning. We versterken het recht op voldoende ondersteuning en zelfbeschikking daarbij.