Naar inhoud

Financiële steun voor een infrarood helm

Deze headsets maken gebruik van infraroodtechnologie om het audiosignaal draadloos van de zender naar de headset te sturen.

VOOR WIE
Mensen met een erkende beperking die ernstige luisterproblemen hebben.

WAT
Een financiële bijdrage van het AViQ die beperkt is tot : 314,00 EUR plus BTW voor de aanschaf van een infrarood headset.

ALGEMENE VOORWAARDEN
- Belg zijn of gelijkgesteld zijn met een Belg of 5 jaar onafgebroken in Franstalig Wallonië wonen;
- Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van Franstalig Wallonië (d.w.z. in één van de Waalse gemeenten met uitzondering van de 9 gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap);
- jonger zijn dan 65 jaar wanneer u uw eerste bijstandsaanvraag indient.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN
De aanvrager moet ernstige moeilijkheden hebben (minimum kwalificatiecode 3) om te kunnen luisteren.

WETTELIJKE REFERENTIES
Bijlage 82, punt 4.4 van het besluit van de Waalse regering van 13 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van hoofdstuk V van titel VII van boek V van het tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, met betrekking tot de individuele integratiebijstand.

MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN
Uw gewestelijk AVIQ-kantoor.