Naar inhoud

Docks Bruxsel verbetert de toegankelijkheid van het winkelcentrum voor mensen met beperkte mobilitei

Docks Bruxsel heeft samengewerkt met een gespecialiseerd adviesbureau om het winkelcentrum toegankelijker te maken voor personen met beperkte mobiliteit. Dit heeft geresulteerd in verschillende verbeteringen, zoals extra parkeerplaatsen voor personen met

Nathalie Eloy, Tenant Relationship & Specialty Leasing bij Docks Bruxsel, benadrukt dat het winkelcentrum voor iedereen toegankelijk moet zijn, inclusief personen met een beperking. Om deze reden heeft Docks Bruxsel in juli 2021 een gespecialiseerd adviesbureau ingeschakeld om specifieke aanpassingen voor te stellen. Het was belangrijk voor hen om rekening te houden met de specifieke noden van personen met een beperking, aangezien het vaak gebeurt dat er aanpassingen worden doorgevoerd zonder daar rekening mee te houden.

Op basis van het advies van het adviesbureau zijn er al verschillende maatregelen genomen, zoals het verhogen van het aantal parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit van 35 naar 50, het aanpassen van de betaalpalen voor de parking, het ter beschikking stellen van vier rolstoelen voor wie dat wenst, het informeren van alle medewerkers om hen te ontvangen en te begeleiden, en het aanbrengen van stickers op de liften die aangeven dat personen met beperkte mobiliteit, ouderen en zwangere vrouwen voorrang krijgen.

Daarnaast heeft Docks Bruxsel extra maatregelen genomen om het winkelcentrum toegankelijk te maken voor personen met beperkingen. Dit omvat de installatie van aangepaste toiletten en een aangepaste photobooth. Voor slechtzienden heeft het winkelcentrum een nieuwe samenwerking opgezet met 'Scale Dogs' en een geleidehond geadopteerd. Als onderdeel van de "Internationale dag van de Geleidehond" heeft Docks Bruxsel ook een bewustmakingsworkshop georganiseerd om klanten te sensibiliseren over de obstakels waar slechtzienden mee te maken krijgen.

Bovendien zijn de liften van spraaksysteem en reliëfknoppen voorzien. In de toekomst zal Docks Bruxsel vergelijkbare workshops en informatiesessies organiseren, en zullen de fonteinen aan de buitenkant beter worden afgebakend. Het winkelcentrum staat open voor opmerkingen van bezoekers en partners en zal suggesties voor verbetering verwelkomen, aldus Nathalie Eloy. Ook de markeringen en signalisatie in het winkelcentrum zullen nog worden geüpdatet.

Voor meer informatie klik hier.