Naar inhoud

Discriminatie op het werk, een racisme dat in Europa nog steeds bestaat

Uit een nieuw onderzoek in Europa blijkt dat discriminatie op grond van uiterlijk en racisme nog steeds realiteit is, zodra je je CV verstuurt

Onderzoekers uit Spanje, Duitsland en Nederland voerden een grootschalige vergelijkende studie uit naar de invloed van het fenotype, het geheel van waarneembare kenmerken van een individu, op de toegang tot werk.

Daartoe stuurden zij bijna 13.000 foto-cv's naar verschillende bedrijven in deze landen. Uit de resultaten bleek dat deel uitmaken van een zichtbare minderheid de kans om aangenomen te worden met 20% verminderde voor de Aziatische, inheemse en zwarte gemeenschappen en met 10% voor de Arabische gemeenschappen. Deze discriminatie was bijzonder sterk voor Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse afstammelingen met een zwart fenotype. De onderzoekers benadrukten het belang van het fysieke uiterlijk bij het verklaren van sommige van de moeilijkheden bij de toegang tot werk voor raciale personen. Discriminatie op grond van het fysieke uiterlijk is in Europa tot nu toe grotendeels over het hoofd gezien, terwijl religie, cultuur en handicap als de belangrijkste vectoren van discriminatie werden beschouwd.
Uit deze resultaten blijkt dat er in Europa nog lang geen sprake is van gelijke kansen op werk, ondanks de vooruitgang op het gebied van wetgeving ter bestrijding van discriminatie. Werkgevers moeten zich bewust zijn van deze vooroordelen en een meer inclusief aanwervingsbeleid voeren om echte diversiteit op de werkplek te bevorderen.