Naar inhoud

De situatie van de ETA's in België?

Hebben bedrijven voor aangepast werk overal in België te maken met dezelfde situatie en dezelfde moeilijkheden?

Momenteel zijn er 113 ETA's in België: 47 in Vlaanderen, 54 in Wallonië en 12 in Brussel. Maar niet al deze aangepaste werkbedrijven zijn hetzelfde lot beschoren.

In Vlaanderen?

Enerzijds zijn er 47 ETA's in Vlaanderen, wat overeenkomt met ongeveer 20.000-25.000 banen. Anderzijds heeft Vlaanderen de regelingen betreffende de ETA's en de sociale werkplaatsen (voorbehouden aan mensen die ver van het werk staan, niet noodzakelijk omwille van een handicap) samengevoegd.

Volgens Nathalie Colsoul, communicatieverantwoordelijke van de Vlaamse Federatie van ETA's (Groep Maatwerk), hebben de ETA's het moeilijk omwille van de volgende elementen

De economische situatie en de stijging van de energieprijzen treft de bedrijven die ETA's in dienst nemen. Deze bedrijven huren de ETA's niet meer (of minder) in, wat weer gevolgen heeft voor hen.
Oorspronkelijk werden ETA's onder meer gebruikt voor verpakkingswerk in supermarkten. Maar nu de zorg om het milieu is toegenomen, kiezen supermarkten/bedrijven voor duurzamere oplossingen.

In Wallonië?

ETA's zijn gevestigd in industriële en commerciële gebieden, wat hen een grote ruimte biedt en de mogelijkheid om het soort diensten/activiteiten dat wordt aangeboden te diversifiëren.

Volgens Gaëtane Convent, directeur van de Waalse federatie van ETA's (Eweta), worden de ETA's in Wallonië ook getroffen door de algemene prijsstijging. Maar hun grootste zorg is de aanwerving van PSH's. Er zij op gewezen dat twee jaar geleden een nieuwe verordening is aangenomen, waarvan de gevolgen momenteel merkbaar zijn. Om een persoon met een handicap in dienst te nemen, is het noodzakelijk dat :

  • de persoon geen kwalificaties heeft
  • of zijn diploma niet gehaald heeft
  • of al 5 jaar op zoek zijn naar een baan (zonder resultaat).
Een andere moeilijkheid wordt veroorzaakt door de geavanceerde technologie, aangezien de gebruikte machines nog steeds vereisen dat de werknemers weten hoe zij ze correct moeten gebruiken en over een goede mate van autonomie beschikken. Deze technologie sluit dus mensen met een zware handicap uit.

In Brussel?

Er zijn 12 ETA's in Brussel, wat neerkomt op ongeveer 1800 banen. Volgens Benoit Ceysens, voorzitter van de Brusselse federatie van ETA's (FEBRAP), worden de ETA's getroffen door de algemene economische crisis. Zozeer zelfs dat, ondanks de aanzienlijke steun van het COCOF, sommige werkbedrijven niet uit de negatieve cijfers zijn gekomen.

Het grootste probleem in Brussel is de sterke concurrentie, aangezien gevangeniswerk dezelfde diensten aanbiedt tegen een veel lagere prijs.

Er zij op gewezen dat deze Brusselse ETA's nauwelijks nog lopendebandwerk verrichten aangezien er nauwelijks nog industrie is. De ETA's zijn geëvolueerd en bieden nu in plaats daarvan diensten aan. Ze zullen zichzelf echter moeten blijven heruitvinden als ze willen overleven.

Bron: Rtbf.be