Naar inhoud

Brusselse overheidsdiensten hebben te weinig mensen met een handicap in dienst

Slechts een openbare instelling voldoet aan de norm dat 2% van het personeel een handicap heeft.

De Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst (SPRB) is de enige instelling die aan de norm voldoet met 30 werknemers met een handicap op een totaal van 1481, d.w.z. 2,03%.

Urban.brussels zit met 1,96% iets onder de norm, terwijl de Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale en Actiris (1,63%) er dicht bij zitten.

Andere instellingen zoals Leefmilieu Brussel, hub.brussels of Brussel Schoonmaak zitten duidelijk onder de doelstelling met een gemiddelde van 0,37%.

De gewestelijke aanwervingsdienst stelt vast dat de vertegenwoordiging van personen met een handicap in de gewestelijke instellingen traag evolueert, ook al is de inclusie van personen met een handicap een van de vijf prioritaire diversiteitsdoelstellingen van de Brusselse regering.

De doelstelling van 2% is al lager dan de federale doelstelling van 3%, maar zelfs deze ondergrens wordt nauwelijks gehaald.